Förhandlar in i det sista under klimatmötet

När FN:s klimatmöte i Warszawa i dag avslutas ser det ut att bli få konkreta överenskommelser trots att länderna förhandlar in i det sista. Ekots miljöreporter Annika Digréus har bevakat förhandlingarna på plats och sammanfattar mötet så här långt. 

Blir det något konkret resultat av mötet?

– Det är det man sitter och ältar nu. Länderna sitter och granskar kompromissförslaget om kompensationen till u-länderna. Det finns olika åsikter om hur kompensationen ska gå till, om det ska finnas ett särskilt organ som sköter frågan och hur mycket pengar det ska handla om. Kvällens samtal kommer nog att hålla på länge och om det blir något konkret resultat är svårt att säga. Det viktiga under mötet i Warsawa har varit att förbereda  inför mötet i Paris 2015. Då ska ett nytt klimatavtal skrivas under som ska träda i kraft 2020 men än så länge verkar det inte som att man kommer så långt i förberedelserna som det var tänkt. Får man inte till ett nytt avtal i Paris är det osannolikt att man kan hindra den globala temperaturen från att öka med mer än två grader som världen enats om som maxtak, säger Annika Digréus.

Vilka har varit de stora frågorna på mötet?

– Det är ansvarsfördelningen mellan industriländer och utvecklingsländer som är en återkommande fråga. Industriländerna har byggt sitt välstånd på fossila bränslen som sedan drabbar utvecklingsländer. Nu vill utvecklingsländerna ha en större del av det utrymme för utsläpp som finns kvar. En annan fråga som också handlar om rättvisa är hur ska man ersätta de skador som finns och de förebyggande åtgärder som behövs i länder som drabbas av utsläppen. Det handlar inte bara om pengar utan om samhällsbyggnad och kunskapsöverföring, säger Annika Digréus.

Polen, som står värd för mötet, har fått en del kritik. Hur har landet skött sig?

– Polen har varit en bra värd rent praktiskt men landets ledarskap har ifrågasatts. Landets miljöminister sparkades mitt under mötet och Polen bjöd också in till en stor kolkonferens som pågått samtidigt som klimatmötet. Förklaringen till det är antagligen Polens stora kolberoende och att man därför vill försöka få med kolindustrin i klimatarbetet men Polen har också en historia av att försöka bromsa EU:s klimatarbete, säger Annika Digréus.

Har Polens inställning påverkat förhandlingarna?

– Det har säkert påverkat förhandlingsmoralen men det är svårt att veta vad som händer bakom mötets stängda dörrar. Förhandlingarna bygger på konsensus, att alla länder ska vara överens så jag kan tänka mig att diskussionerna har varit långa. Moralen under mötet har också påverkats av att vissa länder, Australien, Kanada och Japan, har sänkt sina ambitioner om hur mycket de ska minska sina utsläpp, säger Annika Digréus.