Skåne

Regiondirektören JO-anmäls

Regiondirektören Jonas Rastad har blivit anmäld till Justitieombudsmannen - JO- för att i en tv-intervju ha haft synpunkter på hur anställda i regionen ska förhålla sig till media och om anställdas lojalitet.

Anmälaren menar att Rastads uttalande strider mot yttrandefriheten.