Nu hotas Hablingbo skola

Hablingbo skola kan komma att läggas ner till år 2004 och barnen flyttas i så fall till Havdhem skola. .
Då kommer 139 barn att gå i skolan i Havdhem och för det behöver bland annat vinden inredas och det beräknas kosta åtminstone två miljoner kronor. Fole skola är sedan länge i behov av en omfattande renovering. Flera fönster är i mycket dåligt skick, belysningen måste bytas ut snarast och ventilationen fungerar inte heller. Barn- och utbildningsförvaltningen vill ha 400 000 kronor för nästa år för att komma till rätta med problemen