Strängnäs

Frånvarande personal vid ungdomsboende

Wisborgs ungdomsboende, som tar emot ensamkommande flyktingar i Strängnäs får kritik av myndigheten Inspektionen för vård och omsorg eftersom personal inte alltid är tillgänglig.

Ungdomsboendet har ett utslussboende där det kan bo ungdomar som är under 18 år och som fortfarande är inskrivna på Wisborg.

Men personal är inte alltid tillgänglig vilket boendet får kritik för eftersom personal ska vara tillgänglig dygnet runt där det finns barn.

 Verksamheten bedrivs av företaget Frösunda på entreprenad av Strängnäs kommun.