Sju av tio nya jobb till utrikesfödda

2:24 min

Av de nya jobb som tillkommit sedan regeringen Reinfeldt tillträdde 2006 har de flesta gått till utrikes födda. Inte mindre än 160 000 av 230 000 nya jobb har gått till personer födda utanför Sverige, visar siffror från Statistiska centralbyrån.

Ibrahim Saffar i Jönköping är 53 år och född i Syrien. Han är tacksam för nya jobbet  som busschaufför.

– Jätteglad, jätteglad naturligtvis. Jobbet är mitt liv. Det är inte bara det att jag får pengar den 25:e. Det kommer pengar, vi kommer inte att dö hungriga. Men jobb är allt! Man kommer hem glad. Man kommer hem trött. Man tar en dusch, sitter i soffan. Det är fantastiskt fint. Du sover gott, säger han.

Ibrahim Saffar fick hjälp av Arbetsförmedlingen med busskörkortet och har sedan två månader tillbaka en anställning på bussbolaget Keolis, som sköter stadstrafiken i Jönköping.

När Ibrahim Saffar blev busschaufför sålde han kiosken som han slitit i under många timmar de år hustrun utbildade sig till byggnadsingenjör. Ibrahim Saffar är nöjd med livet.

Totalt sett är sysselsättningen fortfarande lägre bland utrikes födda än bland svenskfödda. Men av de nya jobben som tillkommit sedan 2006 har de flesta gått till utrikes födda. Regeringen har ju länge lyft fram att det skapats över 200 000 nya jobb sedan den tillträdde 2006.

– Vi har över 200 000 fler sysselsatta. Det är ju en följd av stora ansträngningar, vi har gjort en arbetslinje. Trots finanskris och utdragen lågkonjunktur så jobbar nu fler, sa statsminister Fredrik Reinfeldt i SVT:s partiledardebatt nyligen.

Nu visar integrationsminister Erik Ullenhag, som stödjer sig på statistik från Statistiska centralbyrån, att av de 230 000 nya jobb som skapats sedan 2006 har hela 160 000 gått till utrikes födda. Bara 70 000 av de här nya jobben har gått till svenskfödda.

– Så vi har på det viset sett en väldigt positiv utveckling vad det gäller invandrare på svensk arbetsmarknad där vi i dag aldrig haft så många som är födda i ett annat land som faktiskt går till jobbet.

Går det att se det som ett dåligt betyg att inte fler svenskar har blivit sysselsatta?

– Nej, det här handlar om att vi har nått de grupper som har stått längst från arbetsmarknaden. Det är en väldig framgång. Det vi fortfarande har, den största utmaningen, det är ju ungdomsarbetslösheten och vi har ett mål om full sysselsättning i regeringen och det är klart att vi har mer kvar att göra.

Fler än 100 000 av de 230 000 nya jobben har, enligt Erik Ullenhag, gått till personer som är födda utanför Europa. Till sådana som Ibrahim Saffar.

– Jag tackar Sverige för detta. Jag tackar Gud för att mina barn är här, de kommer att växa här, i det här fantastiska landet. Det här är Guds land, kan man säga.