Franska regeringen duckar för ekonomiska problem

1:48 min

Frankrikes regering har fått upprepade varningar från både EU och industrivärldens samarbetsorganisation OECD för att den inte tar itu med landets ekonomiska problem tillräckligt fort. I dag kommer siffror på vilken framtidstro näringslivet har och de riskerar att vara dystra.

Michel, 40 år var med och demonstrerade i helgen och sa i radion att han är orolig för sitt jobb, sina barns framtid och för sin hyra.

Oron är begriplig, eftersom fransk ekonomi krympte med 0,1 % under det tredje kvartalet och kanske visar en ny dyster siffra även för det fjärde kvartalet.

Uppemot 50 000 mindre företag har försvunnit i år. Både servicesektorn och tillverkningsindustrin har backat de senaste månaderna och tusentals jobb har gått förlorade.

OECD sa nyligen att arbetslösheten kommer att stiga fram till år 2015. Den är i dag 10,6 %.

Frankrike har fått uppskov till år 2015 med att minska sitt budgetunderskott till 3 % av BNP, men EU ger ändå den franska regeringen kritik för sin senfärdighet med att söka balans i pensionssystemet, reformera arbetsmarknaden och för sin taktik att höja skatter snarare än att sänka utgifterna.

De offentliga utgifterna motsvarar 56 % av bruttonationalprodukten, vilket hör till de högsta i världen. Skattetrycket är redan högt.

Protester och blockader har redan blivit svaret och förtroendet för president Francois Hollande är rekordlågt. 

Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors sänkte Frankrikes betyg den 8 november till AA. Den franska regeringen är för lam och genomför inte förändringar, som skulle kunna få fart på ekonomin hette det.