Skåne

Delade meningar om vården för sköldkörtelpatienter

1:34 min

Många sköldkörtelpatienter klarar sig inte enbart på medicinen Levaxin, enligt Ewa Berthagen, grundare av hypotyreosföreningen.

Men specialistläkare Helene Holmer tror att endast ett fåtal behöver andra läkemedel.

- De allra, allra flesta mår bra på Levaxin enbart. Det här är en stor sjukdom, det är tre, fyra procent av befolkningen som lider av hypotyreos. Och som sagt, den stora majoriteten mår bra så det är enstaka som inte mår bra, säger Helene Holmer, som specialist i endokrinologi vid CSK och är med och utarbetar riktlinjer för behandling av hypotyreos.

Men detta håller inte Ewa Berthagen med om. Hon är själv drabbad av hypotyreos och har startat hypotyreosföreningen. Dit söker sig människor som inte känner sig hjälpta i vården och Ewa Berthagen har varit i kontakt med många som beskriver samma problem.

- Jag tror att om varje läkare bara har några enstaka, lägger man samman dem över en hel region eller hela Sverige så blir det ganska många. Jag vet att det är alldeles, alldeles för många för att det här ska vara enstaka. Detta är systemiska fel.

Enligt Ewa Berthagen blir många så desperata att de söker vård utomlands, eller beställer mediciner på internet. Detta är Helene Holmer medveten om, men hon avråder starkt ifrån att gå den vägen. Hon tycker att det bästa är att prata med sin läkare.

- Man måste i första hand diskutera med sin läkare så att man kommer överens om någon strategi hur man ska göra, säger hon.

Och om man tycker att man inte får något gensvar hos sin läkare?

- Nästa steg är i så fall att söka sig till en annan där man känner att man förstår varandra.

Enligt Helene Holmer har patienten alltid rätt att be om en så kallad second opinion, det vill säga att en annan läkare gör en bedömning. Men enligt Ewa Berthagen krävs det ofta mycket mer än så.

- Väldigt, väldigt många har gått hos fem, sex, sju läkare och till slut givit upp. Men så många fortsätter att leta och det tycker jag är alldeles otroligt starkt.