Vill öva med AK 4 på Laus holmar

Hemvärnet vill förlägga övningar till Laus holmar som är naturreservat. I ett brev till Länsstyrelsen ber dom att få utnyttja Skarpholmen, Gräsholmen och Storholmen för en hemvärnsövning i månadsskiftet augusti/september.
Ett 60-tal personer skall då bland annat öva skarpskytte med AK4. Naturreservatet Laus holmar har ett mycket rikt fågelliv och under våren och försommaren är det förbjudet att vistas i området. Men hemvärnet vill alltså ha sin övning i slutet av sommaren när fåglarna häckat färdigt.