Kulturskola behövs i Vetlanda

Vetlanda kommun behöver en kulturskola. Det menar chefen för Vetlanda musikskola, Stefan Larsson.
Stefan Larsson skriver till kommunens politiker att han redan för ett år sedan, lämnade in ett genomarbetat förslag om kulturskola till barn- och utbildningsnämnden. Efter snart ett år har han fortfarande inte fått svar på det förslaget. Stefan Larsson menar att en kulturskola med både musik, dans, drama och bild skulle vara av stort värde för Vetlanda kommuns barns utveckling.