Arbetsförmedlingen: Därför går flest jobb till utrikesfödda

1:29 min

Nästan sju av tio nya jobb går till utrikesfödda, visar siffror från Statistiska centralbyrån. Det beror på att allt fler arbetssökande tillhör den gruppen.

– Man kan säga att sysselsättningsgraden för inrikes födda är på en så pass hög nivå att den inte kan öka så mycket mer. Men framför allt är det en stor potential av utrikesfödda, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.

Att merparten av de 220 000 nya jobb sen 2006 gar gått till utrikesfödda gläder integrationsminister Erik Ullenhag.

– Vi har sett en väldigt positiv utveckling på det viset, vad gäller invandrare på svensk arbetsmarknad. Vi har aldrig haft så många som är födda i ett annat land som faktiskt går till jobbet, säger ministern.

Men förklaringen till den här utvecklingen är demografisk, menar Arbetsförmedlingen. På grund av ökad invandring fylls arbetskraften hela tiden på mest med personer födda utomlands.

Därför går de flesta jobben till den gruppen. Men det är inte bara jobb som väntar när man blir en del av arbetskraften, där lurar också arbetslösheten.

Medan 15 procent av Sveriges befolkning är född utomlands utgör de 40 procent av de arbetslösa.

Frågan är då om regeringen verkligen kan vara glad över de siffror som den i dag redovisar.

Tord Strannefors påpekar att det är fler utrikesfödda sysselsatta i antal. Men som andel av gruppen är de lika många nu som för sju år sen, cirka 64 procent.

– Där är ju inte förbättringen mätbar. Däremot finns en ökad sysselsättningsgrad hos inrikes födda, säger Tord Strannefors.