KSS klarar inte jämställdheten

Kärnsjukhuset (KSS) i Skövde är ett de sjukhus i landet som bryter mot jämställdhetslagen. Det framgår av en analys, som Sveriges Kvinnliga läkares förening har gjort.
Den kvinnliga läkarföreningen har granskat jämställdhetsplanerna vid 22 sjukhus i landet. Planerna har poängsatts med hjälp av en checklista, som utformats av Jämställdhetsombudsmannen, Jämo. Av maximalt 25 poäng så får Kärnsjukhuset sju poäng. Enligt föreningen har samtliga undersökta sjukhus undermåliga jämställdhetsplaner. Det saknas väsentlig information om könsuppdelad lönestatistik, sjukfrånvaro, föräldrarledighet och rekryteringsrutiner.