Landmolluskerna kartlagda

Dalarnas landmollusker, det vill säga snäckor och sniglar som lever på land, har nu kartlagts.
Det är länsstyrelsen som under 40 år samlat fakta från närmare 1 200 områden runt om i länet. Det har visat sig att landmolluskerna är mycket känsliga för förändringar i sin livsmiljö, bland annat försurning. Förekomsten av mollusker kan därför ge vägledning om natur som är skyddsvärd.