Luften i Västsverige blir bättre

Minskade utsläpp och mindre nedfall av surt svavel har gjort luften i Västsverige avsevärt bättre de senaste åren. Det framgår av att tidigare försvunna lavar återvänt till västra och södra Sverige.
Undersökningarna har genomförts av lavforskare vid Naturcentrum i Stenungsund. De presenteras i Göteborgs-Posten i dag, och visar att lavar nu förekommer igen på grund av att luften blivit bättre i Västsverige. Lavar på träd utgör en viktig indikation på om luften innehåller föroreningar. Ju smutsigare luft desto färre lavar.