Vanvård av djur i en by i Mora

Ännu ett stort fall av vanvård av djur har avslöjats i länet. Klockan åtta började miljö- och hälsokontoret i Mora/Orsa ta omhand ett 60-tal kor och dessutom flera kalvar från en gård i Mora-trakten.
Det var i fredags som en veterinär besökte gården och han anser att djuren under en längre tid har utsatts för vanvård. Kommunen har flera gånger tvingats gripa in. Enligt veterinärens rapport var flera djur alldeles för magra, och några var till och med sjukligt magra. Djuren är utsatta för stort lidande, konstaterar veterinären vidrae. Eftersom miljö- och hälsoskyddskontoret bedömer att möjligheten till att djurägaren ska bättra sig som utsiktslöst görs omhändertagandet. Djurägaren motsätter sig dock åtgärden och stämningen var irriterad när djurhämtningen inleddes i morse.