Ingen byggnadsminnesmärkning av Källör

1:54 min

Det blir ingen byggnadsminnesförklaring av societetshuset Källör i Östhammar. Det har länsstyrelsen beslutat och avslår den framställan som en miljöpartist i Östhammar skickat in.

Källörskolan byggdes 1885 som societetshus och byggdes till, med gavelveranda och två torn, 1907. Sedan 2005 står skolan oanvänd och byggnaden är i behov av upprustning, men länsstyrelsens konstaterar att de äldre delarna av huset bedöms vara i gott skick och att det finns goda förutsättningar att återställa de delarna till hur det såg ut tidigare. Länsstyrelsen skriver också att huset har mycket stort värde för Östhammars lokalhistoria och att den formellt skulle kunna leva upp till kraven för en byggnadsminnesmärkning.  Louise Thörnvall är handläggare på länsstyrelsen.
– Hade kommunen sagt att vi är villiga att ta hand om byggnaden, då hade det varit en mycket starkare signal om att de är villiga att ha en byggnadsminnesförklaring, säger hon.

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att kommunen, som äger byggnaden, inte kan anses vara en villig byggnadsminnesägare och att det inte bedöms som konstruktivt att tvinga fram en byggnadsminnesförklaring mot ägarens vilja. Det skulle också kunna leda till att ägaren kräver ersättning från staten.

Kravet på byggnadsminnesmärkning avslås därför.

Kommunalrådet Jacob Spangenberg (C) vill inte kommentera länsstyrelsens motivering och när det gäller frågan om vad som ska hända med huset nu säger han att kommuner kommer att ha möten med Millimeter Arkitekter och bygdegårdsföreningen.
– Vi fortsätter att diskutera den här frågan.

Vad tror du kommer att hända med huset tror du?
– Jag vill inte diskutera det.