V nobbar MP:s skattehöjning trots tidigare utspel

1:46 min

I höst när landstingets prognos pekade på rejäla minussiffror höjdes röster från Vänsterpartiet om att höja skatten. Men när Miljöpartiet nu föreslår höjning med 25 öre vänder både Vänstern och Socialdemokraterna ryggen till, och nu spräcks majoritetssamarbetet.

– Det kan bara täckas antingen med egna medel i termer av en skattehöjning, sa Västerpartiets landstingsråd Monalisa Norrman i P4 Jämtland den 16 oktober i år när SKL:s prognos för landstingets ekononomi pekade på rejäla minussiffror för året. Hon pratade för en skattehöjning om inte staten går in med pengar i landstinget.

Nu har miljöpartiet, som varit i majoritet tillsammans med vänstern och socialdemokraterna, föreslagit att höja skatten med 25 öre. Men ingen av de andra styrande partierna ställer sig bakom och nu har samarbetet spruckit. Monalisa Norrman säger idag att MP:s förslag kom för nära inpå valrörelsen.

– Några veckor innan man går in i en valrörelse och med väldigt kort varsel ta upp en ny diskussion om skattehöjning tycker vi inte är rimligt, säger hon.

Majoriteten krymper alltså. Kvar har de ett mandat till sin fördel.

Miljöpartistiska landstingsrådet Anna Hildebrandt säger att det inte är aktuellt att ansluta till majoriteten igen.

– Det är inte ärligt att sitta i en majoritet som lägger en budget som inte överensstämmer med verkligheten.