Avspärrning släppt i Landskrona

Vid 13-tiden tog polisen bort avspärrningarna runt Nordeabanken i Landskrona. Polisen har inte hittat någon eller något, och man har nu lämnat platsen.
Det var i morse om man spärrade av centrala Landskrona efter att larmet utlösts flera gånger natt. Polisen har ingen naturlig förklaring till de rörelselarm som utlösts i byggnaden under kvällen och natten. Under förmiddagen genomsöktes lokaler runt banken, och man begärde hjälp från bombhudar som ska söka genom lokalerna.