Lärare i Hemse fick lära sig om elever som är överintelligenta

6:00 min

Det brukar handla om svaga elever när det talas om barn med särskilda behov. Men i Hemse handlade tisdagen om motatsen.

- Elever som har mycket hög intelligens kan känna sig lika annorlunda som elever i särskolan.
Det säger Elbereth Åhlberg, aktiv i föreningen Mensa.
Föreningen har ett program, kallat Gifted Children, som syftar till att öka skolpersonalens kunskap om särbegåvade barn.
Idag genomfördes den första aktiviteten någonsin i det avseendet på Gotland, och man började på Högbyskolan i Hemse.
Samtliga lärare på skolan fick under studiedagen idag lyssna till Elbereths berättelse om hur hon själv skärmade av sig och blev tyst i skolan eftersom hon inte fick någon stimulans för sin intellektuella överbegåvning.
- Det blir lätt att man känner att ingen ser mig, och då kan man uppfatta skolan som meningslös.
Lågstadieläraren Mona Norrby har tidigare inte reflekterat över att det kan finnas en problematik med överbegåvade barn i skolan, men har insett det nu i och med att hon fått en elev som uppenbart passar in i bilden som en särbegåvning.
- Det svåra är att ligga steget före och att ge arbetsuppgifter som passar just den här eleven, säger hon.