Källör kan ännu bli byggnadsminne

1:54 min

Det är inte kört för Societetshuset Källör i Östhammar, trots att länsstyrelsen sagt nej till en begäran om att det skulle bli förklarat som byggnadsminne. Om kommunen lämnar in en ny ansökan, så kan huset bli ett byggnadsminne.

 – Då är jag idel öra, säger Louise Thörnvall, handläggare på länsstyrelsen.

Kan det här rivas upp?

 – Om kommunen gör en ny framställan, som fastighetsägare.

Då skulle de få ett ja?

 – Nu är ju inte jag beslutande.  Men det skulle ju ställas i ett  annat läge. Helt klart. Och vi är ju eniga om att det finns väldigt stora lokalhistoriska värden. Och vi har inte något byggnadsminne på ostkusten som är en representant för den här ganska lilla staden som får ett stort uppsving av tillresta badgäster.

Länsstyrelsen sa ju nej - trots att de anser att huset uppfyller de kulturhistoriska kraven för att klassas som ett byggnadsminne. Länsstyrelsens beslut var enigt, och det kan inte överklagas annat än av riksantikvarieämbetet. Den här begäran hade skickats in av miljöpartisten Arno Unge. De kommer nu att lägga en motion i kommunfullmäktige att kommunen  ska skicka in en ny byggnadsminnesansökan - som kommunen står bakom.

Jacob Spangenberg, centerpartist och kommunalråd, vill inte kommentera länsstyrelsens beslut förrän kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterat med bygdegårdsföreningen och optionsägaren av fastigheten Millimeter arkitekter.

 – Vi är varken för eller emot att riva huset, i dagsläget, säger dess VD är Mikael Liljefors.

 – Det är mer förpliktelser i att få det klassat som byggnadsminne, när det gäller renoveringar och sådana saker.

När ska ni bestämma vad ni vill göra av societetshuset?

 – Vi ska nu göra en förstudie. Det är nu först vi kan göra något på tomten över huvud taget.

När blir den färdig, tror du?

 – Under våren tror jag.