Sköterskor hotar säga upp sig

Sjuksköterskorna i Sölvesborgs kommun hotar att säga upp sig om inte kommunen förbättrar arbetsmiljön.
Sköterskorna har fått nog av ständig underbemanning, stress och dåligt stöd från omsorgsledningen. I ett brev till kommunstyrelsen och omsorgsnämnden, undertecknat av 17 sköterskor, kräver man bland annat ökad bemanning för att möta dagens och kommande års behov. Mer personal behövs också för att få ner sjukskrivningar och höga övertidsuttag, skriver sköterskorna som vill ha svar på sitt brev inom en månad.