Hämndporr

"Hämndporr drivs av skuld och skam"

11 min

- Affärsidén går ut på att se den kvinnliga sexualiteten som något skamligt och offret skuldbeläggs. Samexistensen av skam och skuldbeläggande gör att hämndporr kan existera, säger Hanna Gustafsson från sajten Genusfolket. Och Mårten Schultz, professor i civilrätt, ser problem i dagens lagstiftning: - Lagen ligger efter och det finns behov av att se över den.

- Hämndporr drivs av skuld och skam - och den samexistensen gör att hämndporr kan existera, säger Hanna Gustafsson.

Hon menar att många offer för hämndporr har svårt att prata om det, eftersom de vet att den frivilliga handlingen att ta bilderna döms lika hårt som den ofrivilliga handlingen när bilderna läggs ut. 

- Offren ifrågasätts. Varför tog du bilderna? Varför gav du bort dem? Förstod du inte att de kunde spridas? är frågor de utsatta får.

Mårten Schultz, professor i civilrätt, ser en problematik i den lagstiftning som finns i Sverige i dag.

- Lagen ligger efter. I dag är det inte ens säkert att det är ett lagbrott att nakenbilder sprids, så lagen måste ses över. Men det största problemet är att sajterna ofta är förlagda utomlands och det svårt att hålla någon ansvarig. Det är komplext att internet är globalt, medan juridiken är nationell.

Det förslag till lagändring regeringen har lagt kommenterar Mårten Schultz så här:

- Det är ett fall framåt, men det största problemet med rättsväsendets hantering är inte bristen på lagar utan bristen på effektivitet, kompetens och prioritering.

- Jag tycker man ska överväga att ha en särskild myndighet med speciell kompetens kring detta, ungefär som ekobrottsmyndigheten, säger Mårten Schultz. Jag tror att många har hört historier om folk som anmält saker som hänt på internet, men som sedan lagts ner.

Hanna Gustafsson menar att synen på offren måste förändras.

- Offret har inte gjort något som skadar någon annan, men möts av ett stort hat.

Även samhället måste se på offret på ett annat sätt, menar hon. Det ska kunna vara möjligt att ta bilder på sig själv utan att bli ifrågasatt. 

- Som samhälle kan vi inte fokusera på offrets beteende och se ett minskat handlingsutrymme för offret som en lösning. Det kan inte vara en orimlig handling idag att ta en bild på sig själv. Vi måste sluta prata om offrets beteende. Det ska vara skamligt att sprida bilder, inte att ta dem.