Svanberg får inte ansvarsfrihet?

Region Skånes revisorer rekommenderar att den moderate sjukvårdspolitikern Mats Svanberg inte får ansvarsfrihet efter affären med de felaktiga reseräkningarna.
Revisorerna som presenterar sin rapport idag tycker att Svanberg agerat olämpligt och allvarligt försämrat allmänhetens förtroende för Region Skåne och dess politiker. Samtidigt riktar revisorerna den skarpaste kritiken någonsin mot regionledningen för det stora underskottet i ekonomin.