Räddningstjänst saknar rutiner

Räddningstjänsten i Stockholm saknar rutiner för större katastrofer som tunnelbränder, tankbilsolyckor och olyckor med till exempel passagerarbåtar eller snabbtåget X2000.
Dessutom har var femte obligatorisk brandsyn som skulle ha genomförts förra året blivit inställd. Det är dubbelt så många som genomsnittet för landet i övrigt, visar av handlingar från länsstyrelsens räddningsenhet som Svenska Dagbladet tagit del av. Enligt Stockholms brandchef Hans Lagerhorn beror den dåliga brandtillsynen framförallt på personalbrist.