Krav på Quick-granskarens avgång

6:29 min

Thomas Quick, numera Sture Bergwall, har friats från åtta morddomar, som han tidigare var dömd för.

Göran Lambertz är justitieråd i Högsta domstolen och har hela tiden stått fast vid att de tidigare morddomarna varit korrekta. Häromkvällen rök han ihop med journalisten och författaren Dan Josefsson och kriminologen Leif GW Persson i Veckans brott i SVT. Nu kräver Anders Alenskär, ordförande för fackförbundet Juseks domarsektion, att Göran Lambertz ska avgå.

   – Jag anser att Göran Lambertz ska lämna sitt uppdrag ganska omgående, med hänsyn till att ett sådant ämbete kräver ett omdöme och ett utövande som skapar förtroende hos allmänheten, säger Anders Alenskär, som säger att Göran Lambertz tydligt visat att han saknar det omdöme som krävs.

– Som jag ser det så agerar han såväl oseriöst som okunnigt.

Vad är det för fel han har gjort?   

– Det ankommer definitivt inte på en domare i Högsta domstolen att gå ut i tv och utmåla personer som i domstol friats i åtta rättegångar för mord som mördare. Vilket han indirekt säger i tv. Det är direkt oetiskt att göra så, och jag tycker att det är väldigt omdömeslöst.

Varför är det oetiskt?

– I Sverige har vi ju poliser och åklagare som driver brottsutredningar, och det är upp till dem att avgöra om materialet räcker till åtal. Sedan är det upp till domstolen att pröva om åtalet räcker. Och i de här fallen är det utrett att det material som finns inte räcker för ett åtal. Då är det bara att acceptera det. Det är inte för oss domare att stå i media och bedriva någon slags privatspaning.  

Göran Lambertz själv säger i P1-morgon att han inte tänker avgå. 

– Nej, det tänker jag inte göra. Det viktiga är ju att det påståtts att det varit en rättsskandal och att massa människor har deltagit genom manipulation, falskspel eller i varje fall väldigt oskickligt beteende. Och när det riktas sådana anklagelser mot rättsväsendet, om att man var mer eller mindre brottslig när man agerade som domare eller tjänsteman, då är det viktigt att någon säger ifrån när det inte stämmer, säger Göran Lambertz.

Och det som inte stämmer enligt Göran Lambertz, är att man inte konstaterats att det som hänt handlar om en rättsskandal.

– Därför anser jag att alla medier - och framför allt Public Service - borde ha tagit sitt ansvar och fundera igenom vad det betyder att någon frikänns.  

Kritiken mot Göran Lambertz själv, om att han skulle agera oetiskt genom sina uttalanden i tv, bemöter han så här:

– Det måste sägas, därför att medierna har skapat en veritabel medieskandal här - man har blåst halva svenska folket på verkligheten. Man har hävdat att det är sant att det är en rättsskandal, och det måste sägas. Det är inte oetiskt.

Däremot håller han med om att uttalanden om domarna är riktiga eller inte balanserar på gränsen vad som är oetiskt. 

Men att Göran Lambertz målar ut historien som en mediaskandal, men inte en rättsskandal är märkligt, säger Anders Alenskär:

– Är det Göran Lambertz som har rätt att definiera vad en rättsskandal är?  Det förvånar mig. Uppenbarligen har Thomas Quick dömts för åtta mord som han egentligen inte borde ha dömts för, för att det varit felaktigheter i utredningsarbetet. Det är för mig en rättsskandal. Vi måste ju acceptera det som har hänt, och vad som gick fel.   

Men är det en rättsskandal, eller är det medierna som har hittat på att det är en rättsskandal?

– Det är uppenbarligen en rättsskandal.

Men att som Anders Alenskär så fast att domarna var felaktiga är ett felslut, säger Göran Lambertz.

– Det är just där det blir fel, och det är där ni i medierna har missförstått det här: att Sture Bergwall har blivit frikänd efter en resningsprocess, det betyder bara att han blivit frikänd och att bevisningen inte ansågs räcka för att kunna döma honom när han inte erkänner längre. Men det säger inte någonting om domarna, säger Göran Lambertz.