16 procent i kommunen vill byta

Mer än var sjätte kommuntjänsteman i Uppsala vill hellre arbeta i det privata näringslivet. Det visar en undersökning som kommunens interntidning, Luppen, gjort.
Lönen är en anledning till att 16 procent av tjänstemännen vill byta från kommunal till privat sektor. Nästan hälften, 49 procent i undersökningen, vill fortsätta arbeta inom kommunen.