Fristad säger upp 20 sömmerskor

Tekoföretaget Fristad, som är Skandinaviens ledande tillverkare av yrkeskläder, kommer att inleda förhandlingar om att flytta delar av sin produktion från Borås till Riga i Lettland. Omkring 20 sömmerskor kommer att sägas upp.
Enligt Fristads vd, Per-Olof Hygren, skulle en en utebliven flytt till Lettland medföra att man riskerar att förlora marknadsandelar och konkurrenskraft, som på sikt kan påverka andra delar av företaget negativt. Tekoföretaget Fristad, med huvudkontor i Borås, har idag 285 anställda och omsätter 800 miljoner kronor. 40 procent av bolagets produktion går på export, främst till de nordiska grannländerna och till Holland, Tyskland och Österrike.