Socialnämnden i Falun får kritik

Socialämnden i borgerligt styrda Falun får svidande kritik av kommunens revisorer, som inte vill ge nämnden ansvarsfrihet.
Det är den skenande ekonomin med ett underskott på 42 miljoner kronor i fjol och ett beräknat underskott på 60 miljoner i år som gjort att revisorerna fått nog. Socialdemokraten Lars Lundh, ordförande för de politiskt valda revisorerna, säger att socialnämnden utgår från fel siffror när den upprättar sin budget. Det har nämnden fått påpekande om från revisorerna i tre år utan att ha rättat till det. Socialnämndens ordförande Ulrik Lindgren (kristdemokraterna) tycker att revisorernas kritik är för hård. Han anser att de uppkomna underskotten beror på att behoven inom äldreomsorgen ökat mer än beräknat.