Buslivet i Stadsparken stoppas

Förra sommarens busliv i Stadsparken i Borås får inte upprepas i år, enligt kommundelsnämnden Centrum. Nu begär nämnden extra pengar för att återuppta socialförvaltningens sommarsatsning i Borås.
Efter flera års somrar med extra satsningar för ungdomar i Borås anslogs inga pengar förra sommaren eftersom tillgången på jobb var så god. Det slutade med ungdomsligor i Stadsparken. Nu ansöker alltså fältenheten om 230.000 kronor för att anställa fler fältassistenter, uppmuntra fler vuxna att vistas i centrum på kvällstid och för att exempelvis minigolfbanan i Stadsparken ska kunna ha öppet längre. Tidigare har kommunen anslagit 1,6 miljoner för att 200 ungdomar ska kunna få sommarjobb - något som också förbättrar ordningen i Stadsparken, enligt Wolf Zughaft, som är chef för fältenheten.