Fler vill att Lambertz avgår

2:30 min

Kritiken har varit massiv i dag mot justitierådet Göran Lambertz, med bland annat krav på hans avgång. Lambertz håller fast vid åsikten att de fällande domarna i Quickfallet var korrekta, trots att de senare underkändes av domstol. Debatten har fått Högsta domstolens ordförande att agera.

Marianne Lundius, justitieråd och HD-ordförande, är bekymrad för hur skriverierna om Lambertz påverkar domstolens förtroende och har pratat med Lambertz i dag.

– Jag kan inte recensera vad Göran Lambertz har sagt. Men jag har talat med honom i dag och sagt att han får tänka på vilken inverkan det här får på domstolen, säger Marianne Lundius till Ekot.

Vänsterpartisten Lena Olsson i justitieutskottet är en av dem som tycker att Göran Lambertz borde lämna sin post.

– Nu har man gått igenom åtta mord. Quick är frikänd, och så går Lambertz ut och säger att det är han inte riktigt. Jag förstår inte hur man som domare i Sveriges högsta domstol kan uttrycka sig på det sättet, säger Lena Olsson.

– Jag tycker att det är dags för honom att avgå nu.

Göran Lambertz har upprepade gånger sagt att de fällande domarna mot Sture Bergwall var korrekta. Att de sen underkändes efter resning ändrar ingenting, har han sagt.

Det är ovanligt att en domare i Högsta domstolen gång på gång försvarar domar som har blivit underkända. Kritiker menar att Lambertz i praktiken säger att Sture Bergwall är skyldig, trots att han blivit friad.

– Det har gått så långt att det här skadar rättsväsendet. Han fortsätter kasta skuld över Sture Berqwall som om han egentligen vore skyldiga, säger Morgan Johansson, ordförande i riksdagens justitieutskott.

– Hade jag varit i Göran Lambertz kläder i dag hade jag klivit åt sidan.

Vice ordförande i justitieutskottet, centerpartisten Johan Linander, tycker inte politiker ska ha åsikter om hur domare arbetar.

– Det jag reagerar på är att om politiker kräver justitierådets avgång så har man blandat ihop sina roller. Vi ska hålla domstolarna fria, säger han.

Men kritiken mot Göran Lambertz kommer inte bara från politiker. Även hans domarkollegor har visat sitt missnöje mot hans agerande, till exempel Ralf G Larsson, lagman och chef för Lunds tingsrätt.

– Man har en domare i Högsta domstolen som går helt tvärtemot vad hela rättssamhället tycker i den här frågan – nämligen att är någon frikänd för mord ska man inte hålla på och säga att det var inget fel på de domarna. Det blir väldigt konstigt och jag tror att det kan få negativa effekter för rättssystemet, säger Ralf G Larsson. 

Göran Lambertz själv avvisar kritiken. Han menar att han framför sina åsikter som privatperson och inte som domare.

Lambertz säger också att han aldrig påstått, efter de friande domarna, att Sture Bergwall är skyldig.

– Nej, jag säger inte indirekt att han är en mördare. Jag talar inte om han skuld. Jag talar om huruvida domstolorna, åklagarna eller polisen gjorde ett riktigt jobb eller inte. Och det gjorde de, säger Göran Lambertz.