Kraftig ökning av barn som dör i aids

1:49 min

För sju år sedan dog 71 000 unga mellan 10 och 19 år i aids. Förra året dog 110 000 – en ökning med över 50 procentenheter.

Det beror på att barn sällan får bromsmediciner, enligt Eva Dalekant, internationell handläggare på Unicef.

– Den viktigaste förklaringen är att barn och unga inte får tillgång till bromsmediciner. Det är bara vart tredje barn i dag, som skulle behöva det, som får behandling, säger hon.

Antalet barn och unga som dör i aids har ökat kraftigt de senaste åren, enligt en ny rapport från FN:s barnrättsorganisation Unicef. Och det trots att hiv-spridningen och antalet döda i aids totalt har minskat i hela världen. Men det gäller alltså inte för unga smittade.

Gruppen barn, som bär på hiv-viruset är uppskattningsvis 2 miljoner, och majoriteten finns i Afrika. De flesta barn är redan smittade när de föds.

Men en stor förändring märks nu, när spridningen från mamma till barn halverades förra året. Och det kan bero på en ny typ av behandling med bromsmediciner – ett piller som hindrar att hiv överförs till barnen under graviditet, förlossning och amning.

Det är ett enda piller – som kvinnor tar ett om dagen i hela sitt liv – som ersätter de komplicerade behandlingar och uträkningar av olika doser traditionella bromsmediciner.

Och det märks redan skillnad, anser Eva Dalekant.

– Framförallt är det de små barnen som inte blir smittade i samma utsträckning, eftersom man hittat väldigt effektiva sätt att förhindra smitta från mamma till barn. Och det har byggts väldigt mycket under de senaste tio åren, via mödravården i första hand, säger hon.

Men trots att smittan från mamma till barn har halverats, så var det ändå 260 000 bebisar som smittades av hiv förra året. Bara vart tredje barn får sedan bromsmediciner. Det leder till att 210 000 barn dog av aids-relaterade sjukdomar förra året, varav hälften direkt av aids.