Färjeanställda sägs upp

Uppemot 100 anställda vid färjerederiet Destination Gotland hotas nu av uppsägning. Rederiet har idag 350 fast anställda och har ansvar för färjetrafiken till och från Gotland. Orsaken till uppsägningarna är, enligt rederiet, att de nya höghastighetsfärjorna från Kina, som rederiet nyligen införskaffat, inte kräver lika mycket personal som dagens färjor.
Någon gång under perioden hösten 2002 till sommaren 2003 kommer de nya höghastighetsfärjorna att tas i bruk, och i samband med det får alltså uppemot hundra anställda sluta sina arbeten.