Unga fortfarande inte jämställda

2:01 min

Unga tjejer och killar är fortfarande inte jämställda i Sverige, visar en stor undersökning som Ungdomsstyrelsen har tagit fram.

Roobele Hussein är 22 och jobbar bland annat som fritidsledare i Orminge. Han tycker att det råder jämställdhet mellan unga, men håller med om att det finns könsstereotypa normer som behöver förändras.

– Det finns vissa normer som måste brytas. Det kan vara allt ifrån att killar anser att tjejer är lite svagare än killar och att de vill vara i en maktposition, säger han.

Ungdomsstyrelsen har på uppdrag av regeringen analyserat flera undersökningar om unga och jämställdhet. Bland annat har över 2 500 ungdomar mellan 16 och 29 svarat på frågor om hur de ser på jämställdhet i skolan, på arbetet och på fritiden. Och fortfarande är könen inte jämställda. Myndighetens generaldirektör Alice Bah Kuhnke tycker resultatet är nedslående.

– Det vi kanske trodde var att det arbete som pågått under lång tid, att det skulle ha påverkat de ungas möjligheter och liv i större utsträckning, men det kan vi inte se, säger hon.

Tjejer jobbar oftare deltid, har lägre medellön och etablerar sig senare på arbetsmarknaden än killar.

Detta trots att tjejerna har bättre studieresultat än killarna på alla utbildningsnivåer och fullföljer sina studier i högre utsträckning än killarna. Tjejerna är också mer stressade av skolan, och upplever att de har mindre fritid på grund av skolarbetet. Ungdomsstyrelsen slår också fast att just skolan är den arena där ojämställdheten skapas.

– Skolan är den centrala plats där tjejer och killar möts och därmed också en plats där normer och värderingar kan förebyggas men också förändras. Därför är skolan en plats där vi måste sätta in insatser för att skapa ett mer jämställt samhälle, säger Bah Kuhnke.

Ida Östensson är grundare av den politiskt obundna stiftelsen Crossing Boarders, som bland annat utbildar personal som jobbar med barn och unga. Hon tycker att det är viktigt att inte bara lära pedagogerna att man bör bryta ner könsstereotypa normer utan också hur man kan göra det.

– Vi måste få in normkritiken i lärarutbildningen och fritidsledarutbildningen, så att vi slutar reproducera de stereotypa könsroller som i dag drabbar alla, säger hon.

 I dag presenterar Ungdomsstyrelsen förslag på åtgärder för regeringen.