Skolbarn misstänks ha smittats av tuberkulos

2:15 min

Flera lågstadiebarn misstänks ha smittats av tuberkulos vid en skola på Lidingö enligt preliminära tester som Smittskyddet i Stockholm har genomfört.

Smittan antas komma från en person i personalen som varit sjuk i tbc. De barn som utsatts för tuberkelbakterier behandlas nu med antibiotika vid infektionskliniken på Astrid Lindgrens barnsjukhus.

– Ja, det är en lärare som befanns ha tuberkulos, en vuxen person och därmed gör man en smittspårning runt den personen för att se att inte några barn och andra vuxna blivit smittade, säger smittskyddsläkare Åke Örtqvist.

Har ni konstaterat smitta hos barnen?

– Vi har inte sett konstaterat det säkert. Men vi har i den första smittspårningen sett ett fåtal barn som kan ha varit utsatta för smitta som därför följs upp på barnkliniken.

De barn som har varit utsatta för smittan behandlas nu med  en flera månader lång kur av olika antibiotikasorter. Samtidigt utökar också Smittskydd Stockholm smittspårningen. Barn i förskoleklass, samt årskurs ett och tre ska också testas. Svaret på testerna väntas bli klart i slutet av nästa vecka. Och smittskyddsläkare Åke Örtqvist är bekymrad:

– Det är alltid oroande när man får en smittspridning av tuberkulos eftersom det är en sjukdom som kan vara ganska svår. I och med att man upptäcker misstänkta smittor på ett tidigt stadium så kan man behandla förebyggande så att man inte har någon risk att sjukna.

Sophie Ekman arbetar som skolläkare på Lidingö.

– Jag tycker att det är viktigt att vi i skolhälsovården tänker på att det finns tuberkolos i Sverige och ute i världen.

Tror du att man kommer att hitta fler fall bland barnen, eller bland personal eller anhöriga?

– Vi får hoppas att man inte gör det . Det känns ju tryggt att vi har Smittskydd Stockholm som gör en utvidgad testning och vi får avvakta och se det resultatet, om det ger något tycker jag att man bör vidta flera åtgärder också i andra skolor och ute i samhället, säger Sophie Ekman.

Smittskyddsläkare Åke Örtqvist säger att sådana här händelser kan bli vanligare.

– Det är en tredjedel av världens befolkning som är smittade av tuberkulos. Och vi reser mycket och många i världen kommer hit vilket gör att vi av och till drabbas av folk som är smittsamma och därmed kan leda till fler fall, säger Åke Örtqvist.