Gotlandsbåten bekräftar att de vill ha Princess T

Som Radio Gotland kunde avslöja är det fartyget Princess T som Gotlandsbåten vill ha i sin trafik mellan Visby och Västervik, bekräftas av bolaget i ett pressmeddelande.

I pressmeddelandet säger Gotlandsbåtens VD Lars Meijer att färjan kommer att byta flagg i och med deras hyra av henne. Tidigare var hon Panamaflaggad men i och med Gotlandsbåtens hyra byter hon till europeisk flagg. Vad hon ska heta är inte bestämt.

Fartyget är 150 meter långt, 25 meter brett och gör 22 knop. Hon byggdes i Japan 1986 och gick till en början mellan Kobe och Matsuyama under namnet Queen Diamond. Därefter såldes hon till Korea och fick namnet New Sea World Express Ferry. Fartyget byggdes om och kom till Grekland för fem år sedan, med det nya namnet Princess T. 

Just nu ligger färjan på ett turkiskt varv där hon genomgår en "mycket omfattande ombyggnad och säkerhetsuppgradering" inför sitt kommande uppdrag i Östersjön. Renoveringen kostar enligt Meijer 100 miljoner kronor.

– Denna ombyggnad och säkerhetsanpassning är så pass stor att färjan som är byggd 1986 kommer att uppgraderas 10 år i sitt certifikat. Hon kommer alltså att räknas som endast 17 år gammal, bara tre år äldre än HSC Gotlandia. 

Färjan kommer enligt Gotlandsbåten att få sjösäkerhetsklassning B, bland annat eftersom hon inte är isklassad . Lars Meijer poängterar att all inredning har rivits ut och att fartyget levereras "som i nyskick".

– Vi är med och påverkar hur inredning, kök och andra faciliteter utformas. Det är unikt att vi får en sådan möjlighet. En trevlig detalj är att det finns rulltrappa ombord.

Gotlandsbåten uppger att färjan har ett 80-tal hytter, ett fåtal lyxhytter och ett "stort antal" vilstolar. Färjan har ett mycket större antal ekonomiplatser än de båtar som går i trafik idag, säger Lars Meijer. 

Vad gäller frågan om det kommer att vara svensk eller utländsk personal ombord säger Gotlandsbåtens VD att en viss del av besättningen måste följa med från rederiet.

– Vår ambition och vilja är självklart att ha så stor svensk besättning som möjligt, säger Lars Meijer. Men det är kanske även en fråga om snedvriden konkurrens. Den statligt upphandlade trafiken idag (Destination Gotland) har, förutom det upphandlade ersättningen från staten, även ett för många okänt sjöfartsstöd som innebär att de inte behöver betala skatt och arbetsgivaravgifter på sina sjöanställda. Sjöfartsstödet uppgick 2012 till 61 Mkr, som skall adderas till de 412 Mkr som de enligt sitt avtal fick 2012. Sjöfartsstödet gäller inrikes endast av staten upphandlad trafik. Detta innebär alltså att vår svenska besättning kommer att kosta nästan dubbelt så mycket som Destination Gotlands personal.  En person som har har en månadslön på 20 000 kr innan skatt (beräknat på 33% skatt), kostar Destinationen ca 13 400 kr. För oss kostar samma person 20 000 kr + arbetsgivaravgifter, dvs ca 26 300 kr. Det är självklart ingen konkurrensfördel, för oss i alla fall.