Jokkmokk

Länsstyrelsen dömer ut gruvansökan i Kallak

1:42 min

Jokkmokk Iron AB:s (JIMAB:s) ansökan och miljökonsekvensbeskrivning angående järnmalmsgruvan i Kallak har brister. Det anser länsstyrelsen i ett yttrande till Bergsstaten.

Länsstyrelsen i Norrbotten menar att det inte går att bedöma om gruvverksamhet är lämpligt i det aktuella mark- och vattenområdet.

JIMAB har inte tillräckligt tydligt visat hur den planerade gruvnäringen kommer att påverka rennäring, natur- och kulturvärden, energiproduktion, kommunikationer med mera, skriver länsstyrelsen i sitt yttrande.

Det får inte råda några tveksamheter vilken påverkan gruvverksamheten kommer att medföra.

– Utifrån det här underlaget kan inte vi bedöma de här planerna. Det finns många olika intressen i området, säger David Berggård, miljöingenjör på länsstyrelsen i Norrbotten.

Det är bland annat hur miljön och renskötseln skulle påverkas av en järnmalmsgruva i Kallak som länsstyrelsen saknar svar på i Jokkmokk Iron Mines miljökonsekvensbeskrivning.

– Man bedömer att konsekvenserna blir måttliga men vi måste få veta hur de har resonerat.

Det till stor del brittiskt ägda bolaget får nu en chans att komplettera sin ansökan till Bergsstaten. Gruvan ska enligt planerna öppna om fem år.