Länsbor får opereras i Stockholm

Nu erbjuds länsbor som väntar på operationer av olika slag att snabbt få operation i Stockholm - inom tre månader.
Tre borgerliga landstingsråd i Stockholm står bakom erbjudandet i ett brev riktat till Västernorrland läns landsting och de övriga landstingen i Norrland. I Stockholm har landstinget ledig kapacitet när det gäller bland annat gråstarrs- och höftledsoperationer.