Umeå

Pensionärer protesterar mot nedläggning av dagrehab på NUS

1:27 min

Nu kommer reaktioner på beskedet från geriatriska kliniken i Umeå i torsdags, att man måste lägga ner dagrehabiliteringen för de äldre.

På dagrehab kan man t ex den som legat inne för benbrott få hjälp med sjukgymnastik och att komma igång så att det går bra att klara sig själv igen. Här finns experthjälp för den som har flera olika besvär som ju ofta är fallet med äldre personer.
Men landstinget ska spara och geriatriken ser inte att man kan göra annat än att lägga ner just dagrehabiliteringen.

Läkaren Gösta Bucht är sakkunnig åt Sveriges pensionärsförbund i frågor om vård- och omsorg. Han är tveksam till att det blir någon besparing för landstinget:
-- Man kanske sparar några dagar på dagrehab men istället läggs kanske personen in på medicinkliniken tre veckor senare och då kan man fundera på hur mycket man har sparat, säger Bucht.