Kustbevakningen ska jaga olja

Kustbevakningen region nord inviger i dag en ny ledningscentral i Härnösand. - Med den nya ledningscentralen ska kustbevakningen bland annat bli bättre på upptäcka oljeutsläpp och få tag på de fartyg som släpper ut olja, säger Kennet Neijnes, chef för kustbevakningen region nord.
Sen den första februari i år har kustbevakningen befogenhet att genomföra förundersökningar om misstänkta miljöbrott.