Norrköping

Mer utställningar planeras på Löfstad slott

1:24 min

Det finns planer på att göra den ena flygeln på Löfstad slott söder om Norrköping mer tillgänglig och få mer utställningsyta. Det är Östergötlands museum som vill utveckla verksamheten vid slottet.

På Löfstad slott finns i dag en paradvåning som visas för besökare, med bland annat ett fryst ögonblick från 1926 där innehållet med både möbler och saker finns kvar som det lämnades när Emelie Piper, slottets sista privata ägare, gick bort.

Enligt Emelie Pipers testamenet får det varken tas in nya saker eller tas bort något från våningen. Därför har man nu tittat på möjligheten att använda en av flyglarna.

– Vi behöver utställningsytor som kompletterar herrgårdskulturen, som lockar nya besökare så att det blir ett mer komplett besöksmål, säger Östergötlands museums chef, Olle Hermelin.

Det är Riddarhuset som äger slottet och ägorna, men inventarierna tillhör Östergötlands museum.

Det är en idéskiss som är början på planerna för Löfstad slott och en arkitekt har tagit fram ett förslag på en lösning för att göra den ena flygeln mer publik. Museet vill nu tillsammans med Östsam och Norrköpings kommun börja arbetet med att genomföra planen och utreda vad det kan komma att kosta.

Olle Hermelin hoppas att det inom ett par år ska finnas mer yta att använda för utställningar.

– Jag skulle tro att man får jobba med tre till fem år som planeringsår för det här projektet, säger han.