"Bredda utredning om Mälardalen"

Det behövs en bredare och större utredning om hur biltransporter och kollektivtrafiken för hela Mälardalsregionen kan utvecklas. Det anser samhällsbyggnadskontoret i ett förslag till plan- och byggnämnden i Strängnäs.
Kommunen yttrar sig över en utredning som Landstinget i Stockholm, flera kommuner och Luftfartsverket har gjort om hur flygtrafiken ska utvecklas i stockholmsregionen. Strängnäs kommun anser att vill att en utredning särskilt studerar vad en förbättring av väg 55 och dubelspår på Svealandsbanan skulle innebära.