Bildt varnar för läget i Ukraina

Utrikesminister Carl Bildt varnar för situationen i Ukrania. Han betonar att regimen måster respektera fredliga demonstrationer.

– Det här läget är intill ytterlighet labilt, säger Carl Bildt till TT efter eftermiddagens händelser i Ukraina.

Han säger att det är ytterst sannolikt att president Janukovytj låg bakom ordern att rensa torget med våld.

Nu anser Bildt att sprickorna i regimen har blivit "uppenbara".

– Stabschefen avgick, och premiärminister Azarov har mycket tydligt tagit avstånd och sagt att han ska undersöka detta, trots att han ju måste veta varifrån ordern om våldsanvändningen kom.

På frågan om han tror att oppositionen har kraft nog att få fram tidigarelagda val eller en generalstrejk svarar Bildt:

– Jag tror att det är för tidigt att bedöma. Men president Janukovytj har försatt landet i en utomordentligt besvärlig situation både finansiellt och politiskt och det har ju inte blivit bättre så mycket bättre av våldsanvändningen under natten, snarare tvärtom. Det man nu väntar på är att Janukovytj ska säga någonting över huvud taget.

Bildt betonar att regimen måste respektera rätten till fredliga demonstrationer, men också att demonstrationerna måste vara just fredliga.

– Det är ett mycket tydligt krav riktat åt båda hållen, för blir detta till fler urladdningar av våld så riskerar det att föra ner hela landet i en utomordentligt farlig cirkel.

I ett uttalande skriver EU:s utrikeschef Catherine Ashton och utvidgningskommissionär Stefan Füle bland annat att EU "fördömer starkt det överdrivna användandet av våld" polisen använde för att skingra "fredliga demonstranter".

De manar också Ukraina att följa de internationella överenskommelser landet skrivit under om att respektera yttrande- och mötesfriheten, samt att utreda händelsen och utkräva ansvar av alla som agerat i strid mot dessa överenskommelser.

TT