Färre ferieplatser i Eskilstuna

Eskilstuna kommun får mindre pengar till feriepraktikplatser från Länsarbetsnämnden i år.
Förra året använde inte kommunen hela bidraget enligt vad den redovisat till Länsarbetsnämnden. Därför sänks bidraget i år. Det här innebär färre feriepraktikplatser om inte kommunen tillsätter egna pengar.