Revisorskritik i Skåne

Politikerna i Region Skåne får idag kraftig kritik av de förtroendevalda revisorerna. Region Skåne gick ifjol med ett underskott på ca en miljard kronor.
- Det är första gången som vi avger en anmärkning och därmed kan man väl säga att det också är en allvarlig syn på hur verksamheten och ekonomin har skötts, säger Hans Ingvar Jönsson, ordförande för revisorerna. Revisorerna pekar på den dåliga kontroll över ekonomin som den borgerliga ledningen haft. Kostnaderna för sjukvården har skenat iväg. Det har, med modernt sjukvårdsekonomiskt språk, producerats mer sjukvård än politikerna budgeterat för. Den borgerliga ledningen för Stockholms läns landsting menar att landstingets stora underskott på två miljarder kronor beror på skatteutjämningssystemet, dvs att man måste betala till andra mindre landsting. Underskottet i Region Skåne beror, enligt ledningen, till stor del på ett avtal som skrevs med de skånska kommunerna för fem år sedan då de två skånska landstingen slogs samman till Region Skåne. I avtalet har Region Skåne lovat att inte höja skatten. Revisorerna i Region Skåne har valt att inte ta ställning till om politikerna ska beviljas ansvarsfrihet eller inte. - Det viktiga här är inte att man ska utse några syndare utan det viktiga är att det vidtags åtgärder för att komma tillrätta i första hand med kostnadsutvecklingen, och på lite längre sikt få ekonomin i balans, säger revisorernas ordförande, Hans Ingvar Jönsson. Jens Ericson Ekots reporter i Malmö