Tonåring missade en hel termin

Fagersta kommun får kritik från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, för att en tonåring som placerats i familjehem inte fick skolundervisning under en hel termin.

IVO anser de insatser som gjorts inte var tillräckliga, utan kommunen borde ha försökt ordna undervisningen på något sätt, exempelvis genom hemundervisning.

IVO ställer nu krav på kommunen att redovisa hur man ska jobba för att barn i familjehem får undervisning.