Mer hjälp väntar nya invandrare

Nyanlända invandrare ska lättare komma in i samhället. Det är målet för en regional samverkan i Sörmland och det fattade kommunledningarna, Länstyrelsen och arbetsförmedlingarna beslut om på tisdagen.
Tanken är att effektivare ta tillvara på kompetensen hos de som bosätter sig i länet. Idag finns det en arbetskraftsbrist inom olika yrken, och nyanlända invandrare har en bakgrund och erfarenhet som inte utnyttjas fullt ut. Det är slöseri med resurser, konstaterar integrationsverket i ett pressmeddelande.