KI: Sänkt restaurangmoms har skapat 4 000 jobb

1:44 min

Den sänkta restaurangmomsen har haft effekt både i form av lägre priser och fler jobb. Konjunkturinstitutet bedömer att jobben i restaurangbranschen har blivit 4 000 fler och enligt generaldirektör Mats Dillén tyder mycket på att momssänkningen varit bra för hela ekonomin.

– Givet att sysselsättningen har ökat och att svaga grupper är så tydligt överrepresenterade i den här branschen så finns det skäl att tro att vi kan se positiva effekter på hela ekonomin och högre sysselsättning. Det ger ju lite bättre statsfinanser, säger Mats Dillén.

Momsen på mat på restauranger sänktes för snart två år sedan från 25 procent till 12 procent. Enligt KI som utvärderar reformen på regeringens uppdrag, har effekten varit att priserna sänkts med 4 procent. Det har lett till ökad efterfrågan och ökad sysselsättning. Antalet arbetade timmar har ökat med motsvarande 4 000 sysselsatta. Men osäkerheten är stor huruvida ökningen består av fler sysselsatta eller att de som redan jobbar arbetar mer.

Regeringens beräkningar inför momssänkningen var att det skulle kosta 5,4 miljarder kronor per år för statskassan och ge uppemot 4 000 jobb i hela ekonomin. KI konstaterar att jobben blivit fler i restaurangbranschen, men de kan inte säga om de flyttat från andra branscher.

–  Här finns det ändå potential för positiva sysselsättningseffekter för hela ekonomin. Så vi är avvaktande  positiva till reformen, säger Mats Dillen.

Enligt Mats Dillén skulle en höjd restaurangmoms leda till att priserna stiger snabbare igen och restaurangägaren PG Nilsson i Stockholm säger att det skulle vara katastrofalt för branschen.

– Jag tror att man kommer att se ett stort antal konkurser som en direkt följd av det.

Varför skulle de se ut så efter bara två år med lägre moms?

– Därför att många precis som vi har investerat givet de nya spelregler man trodde skulle gälla, säger PG Nilsson.

Anders Jelmin 
anders.jelmin@sverigesradio.se