Stort intresse för hjortavel

Det finns flera hundra hektar vilthägn i Västsverige, och i Sjuhärad finns Västsveriges största vilthägn. Intresset för hjortuppfödning är stort bland lantbrukare i Sjuhärad, och nu startar ett nytt projekt för att få fler att börja med hjortavel.
Nu vill branschen genom Svensk Kvalitetshjort att ännu fler vilthägn skapas, och att fler börjar med hjortavel. Gösta Lundin är ledare för projektet Svensk Kvalitetshjort som i måndags höll ett möte i Tranemo, för att locka fler att börja med hjortavel. Projektet går dels ut på att få fler lantbrukare att börja med hjortuppfödning, och dels på att få igång hjorthägn som står tomma. Nästan allt hjortkött som äts i Sverige importeras från andra länder, och det är en av de stora anledningarna till att LRF och Riksförbundet för svensk hjortavel dragit igång projektet. Ett tjugotal lantbrukare i Sjuhärad kom till mötet i Tranemo och många av dom kommer nu att vidareutbilda sig i hjortavel.