Långsiktig plan mot myggplågan i Nedre Dalälven presenterad

1:37 min

Vattenreglering, slåtter och bete tillsammans med ett biologiskt bekämpningsmedel. Så stavas länsstyrelsernas medicin mot myggplågan i Nedre Dalälven. Nu presenteras förslaget för miljödepartementet.

Nu ska myggorna som plågar människorna vid Nedre Dalälven bekämpas en gång för alla.

-- Myggorna är så plågsamma att man inte vill vara ute alls. Jag förstår att det är ett stort problem när det är så dag ut och dag in hela sommaren. Fruktansvärt, säger Maria Widmo på länsstyrelsen i Gävleborg.

Under nästan tre års tid har länsstyrelserna i Gävleborg, Uppsala, Dalarna och Västmanland på regeringens uppdrag sett över hur man ska få bukt med myggplågan i området i Nedre Dalälven. Nu har slutrapporten lämnats över till miljödepartementet.

Länsstyrelserna vill använda sig av två förebyggande åtgärder.

Den första är en ändrad vattenreglering för att minska antalet översvämningar per år.

– På ett sätt är det enkelt. Utan översvämning blir det inga mygg eftersom myggen måste dränkas i vatten för att kläckas fram. Samtidigt är det här ett våtmarksområde som behöver översvämningar. Vi har tagit sikte på att se om det går att reglera bort vissa översvämningar, säger Maria Widmo på länsstyrelsen.

Istället för kanske fyra översvämningar under en säsonghoppas man kunna begränsa dessa till en stor våröversvämning, vilket samtidigt även minskar antalet myggor.

– En forskargrupp har tittat på om det är möjligt. Det går, till en liten kostnad ja, men det går om man vill, säger Maria Widmo.

Man vill även bekämpa myggen genom en ökad hävd, där man håller områden runt vattnet fritt från buskar och träd genom slåtter och bete. Allt för att skapa miljöer som missgynnar myggens kläckningsprocess.

Enligt förslaget ska ett område på motsvarande 1700 hektar hållas öppet.

Dessa förebyggande åtgärder ska även kompletteras med en fortsatt biologisk bekämpning med BTI, som dock ska ske i en mindre skala än i dag.

Hur kommer det här påverka hur antalet mygg i Nedre Dalälven om tio år?

– Jag hoppas att vi då har en situation som är betydligt drägligare än i dag, säger Anna-Carin Lundquist på länsstyrelsen i Gävleborg.

Sammanlagt har 14 forskningsrapporter legat till grund för slutrapporten som presenterades i dag.