Skarvägg får prickas

Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att tillåta prickning av skarvägg i Orrsankan utanför Fredriksnäs i Gryts skärgård och på Kallsö, Vrångö och Stora Rimmö i Sankt Anna.
Skarven har länge varit en omdebatterad fågel och har av många beskyllts för att fiska ut vattenområdena runt sina kolonier och även att deras frätande spillning gör det omöjligt för friluftsliv på de öar de bebor. Beslutet avser prickning av skarvägg under häckningsperioden 2002 och får endast ske vid högst tre tillfällen.