Man med grav autism hålls helt isolerad

2:54 min

Det finns brister inom rättspsykiatrin när det gäller att ta hand om personer med psykiska diagnoser, anser Autism- och Aspergerförbundet. I över ett år har en man med grav autism hållits helt isolerad - från både personal och andra patienter -  på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Mannen är isolerad för att han anses för farlig, men hans gode man ifrågasätter om han verkligen får den vård han har rätt att kräva.

– Så skriker han ju på nätterna. Och då kan han skrika, och det ser jag ju i journalanteckningarna, "ska jag vara kvar här tills jag dör?", säger mannens gode man Lena Kasang.

Mannen dömdes till rättspsykiatrisk vård 1999, efter att ha gjort sig skyldig till olaga hot och misshandel. Sedan dess har han blivit kvar i inom rättspsykiatrin. Han har en psykisk funktionsnedsättning, med både ADHD, Asperger och Tourettes syndrom. Autismspektrumtillstånd kallas hans tillstånd.  Enkelt uttryckt innebär det att han har svårt att tolka sin omgivning, svårt för socialt samspel och svårt att kontrollera sina impulser. Flera gånger har han slagit personal och andra patienter.

Hanna Jarvad är förbundsjurist på Autism- och Aspbergerförbundet. Hon anser att personer med autism ofta far illa inom rättspsykiatrin. Enligt henne saknas det kunskap om hur man bemöter de här personerna. Den här mannens utbrott skulle inte ens ske om han bemöttes på rätt sätt, menar hon.

– Alltså om man kan hantera det, om man har autismspecifik kompetens, då uppstår inte de här beteendena. Så om man inom rättspsykiatrin skulle veta mer om autism, hade den här kompetensen både på läkarnivå och på personalnivå, så skulle inte det här uppstå, och då skulle man inte behöva avskilja, säger Hanna Jarvad.

Jag har läst mannens journaler från de 13 månader som han varit avskild, alltså isolerad. Han har ingen kontakt med andra patienter. Kontakten med läkare och vårdpersonal sker genom en så kallad inspektionslucka i dörren. Han får gå ut på en rastgård, men utan personal.

Specialläraren Eve Mandre, som också doktorerat på autism, och som känner den här mannen, anser att vården av honom just nu är obefintlig.

– Ja, jag kan inte förstå att det finns någon vård eller behandling i det hela. Det är ju ett iakttagande av ett djur i bur som jag kan se det, säger Eve Mandre.

Personer med svår autism borde inte vårdas inom rättspsykiatrin, tycker Hanna Jarvad på Autism- och Aspergerförbundet. Den här mannen skulle ha ett drägligare liv i en vårdform där man fokuserar på bemötande i stället för medicinering och tvångsmedel.

– Därför att han har en livslång funktionsnedsättning, som inte kommer att växa bort, som inte kommer att kunna medicineras bort, säger Hanna Jarvad.

Magnus Broberg är chefsöverläkare på rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö. Patientsekretessen hindrar honom från att tala om just den här mannen, och om den långa isoleringen av honom, säger han. Men rent generellt kan han uttala sig:

– Orsaken till en lång avskiljning generellt är naturligtvis patientens beteende, säger Magnus Broberg.